Kantoku: Banzai!
(Subarashiki Kyujitsu)
 
Production company: Office Kitano (update awaits) (2007)
Director: Kitano Takeshi
Producer: Masayuki Mori
Script: Kitano Takeshi
Cinematography: Yanagishima Katsumi
Editor: Kitano Takeshi
Score: Shinichir? Ikebe
Actors: Kitano Takeshi, Toru Emori, Kayoko Kishimoto, Anne Suzuki, Keiko Matsuzaka, Yoshino Kimura, Kazuko Yoshiyuki, Yuki Uchida, Akira Takarada, Yumiko Fujita, Ren Osugi, Susumu Terajima, Naomasa Rokudaira, Tetsu Watanabe
Duration: 107 minutes
Premiere: 2007-06-02
  
background story comments review